^ Do Góry

Statystyki odsłon

Utrzymanie produkcji

  W naszym zakresie oferujemy również usługę utrzymania produkcji:

  • zapewnienie ciągłości  ruchu maszyn i urządzeń, usuwanie awarii
  • podejmowanie działań prewencyjnych mających na celu osiąganie założonego wskaźnika awaryjności maszyn
  • przygotowywanie dokumentacji technicznej na potrzeby Działu Utrzymania Ruchu
  • modyfikacja maszyn, wdrażanie usprawnień
  • przygotowywanie specyfikacji technicznych oraz danych niezbędnych do zamawiania części zamiennych